Politica de confidențialitate

Scopul acestei politici de confidențialitate (denumită în continuare: politica) este de a comunica clienților și utilizatorilor website-urilor Youthier scopul și temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal de către Youthier.

Youthier S.R.L., Lahomno, 3270 Provincia Laško, Slovenia, cu adresa de e-mail: hello@youthier.com (denumită în continuare Youthier sau compania sau furnizorul sau operatorul de date cu caracter personal) asigură protecția datelor personale ale utilizatorilor și garantează siguranța pe tot parcursul interacțiunii comerciale.

La Youthier, prețuim confidențialitatea utilizatorilor site-ului și a clienților și vom proteja întotdeauna eficient datele. Această politică de confidențialitate poate fi schimbată, modificată sau actualizată în orice moment, fără avertisment sau notificare prealabilă. Prin utilizarea site-ului web al furnizorului, utilizatorul confirmă că este de acord cu schimbările și modificările.

Toate activitățile noastre online, legate de colectarea și prelucrarea datelor, sunt în conformitate cu legislația europeană (Regulamentul (UE) 2016/697 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) al UE) și Convențiile din tratat ETS 108, ETS 181, ETS 185, ETS 189) și legislația națională a Republicii Slovenia (Legea privind protecția datelor cu caracter personal (ZVOP-1, Ur. l. RS, nr. 94/07), Legea privind piața comerțului electronic (ZEPT, Ur. l. RS, nr. 96/09 în 19/15) etc.).

Politica de confidențialitate se referă la gestionarea informațiilor personale pe care furnizorul le primește ori de câte ori utilizatorul sau clientul vizitează sau utilizează un site web Youthier sau când acestea (informațiile) sunt partajate în alt mod.

Operatorul și persoană autorizată pentru protecția datelor

Operatorul de date cu caracter personal este societatea Youthier S.R.L., Lahomno 9, 3270 Lasko, Slovenia.

La Youthier, există o persoană autorizată responsabilă cu protecția datelor, care este disponibilă la următoarea adresă de e-mail: hello@youthier.com.

Dacă aveți întrebări cu privire la utilizarea acestei politici sau în legătură cu exercitarea drepturilor dumneavoastră în temeiul acestei politici, vă rugăm să contactați responsabilul cu protecția datelor prin intermediul persoanei de contact enumerate mai jos.

Informații despre persoana autorizată

PersoanăRok Terziev
Adresă de e-mailadmin@youthier.com

Datele cu caracter personal sau informațiile cu caracter personal reprezintă toate informațiile prin care o persoană poate fi identificată (cum ar fi numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon etc.).

Operatorul este o entitate juridică care stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Persoana împuternicită de către operator este o persoană juridică sau privată care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

Prelucrarea reprezintă colectarea, stocarea, accesul și toate celelalte forme de utilizare a datelor cu caracter personal.

SEE este Spațiul Economic European, care este format din toți membrii Uniunii Europene, Islanda, Norvegia și Liechtenstein.

Date personale

Datele cu caracter personal reprezintă o informație care identifică un individ ca persoană fizică. O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau către unul sau mai mulți factori specifici identității fizice, fiziologice, genetice, mentale, economice, culturale sau sociale a persoanei fizice respective.

Furnizorul, în conformitate cu scopurile definite în această politică, colectează următoarele date cu caracter personal:

 • date de bază despre utilizator (nume, prenume, adresă de reședință, data nașterii, locație),
 • date de contact și informații despre comunicarea utilizatorului cu furnizorul (e-mail, număr de telefon, data, ora și conținutul comunicării prin poștă sau e-mail, data, ora și durata convorbirilor telefonice, înregistrarea convorbirilor telefonice), canalul și campania – modalitatea de achiziție sau sursa prin care utilizatorul a intrat în contact cu furnizorul (site și campanie publicitară, call center, magazin fizic)
 • date privind toate achizițiile utilizatorului și facturile emise (data și locul achiziției, produsele achiziționate, prețurile produselor achiziționate, valoarea totală a achiziției, modalitatea de plată, adresa de livrare, numărul și data facturii, codul numeric personal al persoanei care a emis factura etc.) și date privind soluționarea reclamațiilor privind produsele
 • date privind utilizarea de către utilizator a site-ului web al furnizorului (datele și orele vizitelor, paginile sau URL-urile vizitate, timpul petrecut pe fiecare pagină în parte, numărul de pagini vizitate, timpul total petrecut pe site-ul web, modificările de setări pe site-ul web) și date privind utilizarea (citirea) de către utilizator a mesajelor primite (prin e-mail sau SMS) de la furnizor.
 • date din formularele pe care utilizatorul le-a completat în mod voluntar, de exemplu, în cadrul jocurilor cu premii sau prin utilizarea configuratorilor pentru identificarea produselor optime pentru nevoile utilizatorului;
 • alte date pe care utilizatorul le furnizează în mod voluntar operatorului, atunci când acestea sunt necesare pentru anumite servicii.

Operatorul nu colectează date cu caracter personal decât dacă utilizatorul permite acest lucru sau își dă consimțământul, de exemplu, atunci când comandă produse sau servicii, se abonează la un buletin informativ prin e-mail, participă la un joc cu premii etc., sau atunci când există un temei legal sau un interes legal al operatorului pentru prelucrarea datelor.

Una dintre modalitățile prin care operatorul colectează datele personale ale utilizatorului este prin utilizarea de cookie-uri.

Se pot citi mai multe despre utilizarea cookie-urilor aici.
Operatorul colectează numai datele relevante și necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care sunt prelucrate datele.

Perioada de date pentru care furnizorul stochează datele colectate este definită mai detaliat în capitolul “Stocarea datelor cu caracter personal” din prezenta Politică.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

Furnizorul colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pe baza următoarelor temeiuri legale:

 • Prelucrare bazată pe lege
 • Prelucrare bazată pe contract
 • Prelucrare bazată pe consimțământul persoanei fizice
 • Prelucrare în baza interesului legitim

Prelucrarea bazată pe contract

Informațiile sunt colectate atunci când sunt necesare pentru încheierea, executarea și îndeplinirea obligațiilor contractuale. În acest caz, furnizarea de informații cu caracter personal este voluntară.

În cazul în care alegeți să nu furnizați companiei datele cu caracter personal necesare, nu puteți încheia un contract cu aceasta și nici compania nu poate furniza servicii sau furniza produse, deoarece compania nu dispune de informațiile necesare pentru a îndeplini contractul.

Prelucrarea bazată pe consimțământului persoanei fizice

Datele sunt prelucrate numai cu consimțământul dumneavoastră explicit. Atunci când prelucrarea se bazează pe consimțământ, ne vom asigura mai întâi că aveți toate informațiile necesare pentru a lua o decizie. Vă puteți retrage consimțământul în orice moment. Dacă vă retrageți consimțământul, este posibil ca societatea să nu vă poată furniza serviciile sau produsele sale.

Prelucrarea în baza interesului legitim

Furnizorul poate prelucra datele din motive de interes legitim, cu condiția ca interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate să nu fie mai presus de acestea. Atunci când utilizează interesul legitim, furnizorul face întotdeauna o apreciere în conformitate cu Regulamentul general privind prelucrarea datelor.

Atunci când prelucrează date în baza interesului legitim, utilizatorul are dreptul de a se opune prelucrării datelor. Puteți citi mai multe despre drepturile dvs. mai jos.

Prelucrare bazată pe lege

Prelucrăm informațiile dumneavoastră cu caracter personal atunci când suntem obligați să facem acest lucru de legislație care ne impune acest lucru (de exemplu, legislația fiscală impune păstrarea facturilor). Prelucrăm informațiile necesare în conformitate cu cerințele legii.

Scopul prelucrării datelor

Compania colectează și prelucrează datele în următoarele scopuri:

Scopul prelucrării datelorExplicație detaliată
Comunicarea privind servicii sau ca  răspuns la solicităriNotificări către utilizatori, răspunsuri, rezolvarea reclamațiilor, completarea sondajelor de satisfacție etc. Prelucrarea este efectuată în baza unui interes legitim de a asigura o comunicare eficientă și tranzacții de succes.
Încheierea de acorduri și executarea obligațiilor în baza contractului

Încheierea și executarea contractului cu furnizorul, inclusiv onorarea de către furnizor a comenzilor dumneavoastră (furnizarea de produse și prestarea de servicii), comunicarea cu dumneavoastră, verificarea plăților dumneavoastră și îndeplinirea altor obligații ale furnizorului și/sau a obligațiilor dumneavoastră. Prelucrăm informațiile cu caracter personal pe bază contractuală și o relație precontractuală.

În cazul în care nu ne furnizați toate informațiile necesare pentru executarea obligațiilor contractuale, ne rezervăm dreptul de a suspenda sau de a anula comanda.

Informarea clienților cu privire la oferte speciale, reduceri și alt conținut via e-mail

La Youthier S.R.L.,în conformitate cu ZEKom-1 (Legea privind comunicațiile electronice din Republica Slovenă, implementată în conformitate cu Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002), ne informăm clienții cu privire la produsele, serviciile și conținutul nostru. Puteți solicita în orice moment întreruperea acestor comunicări și a prelucrării datelor cu caracter personal (drept de opoziție).

Puteți înceta în orice moment o astfel de comunicare prin intermediul link-ului de dezabonare din inbox, sau printr-o cerere scrisă la adresa de e-mail hello@youthier.com, sau utilizând următorul formular, https://youthier.com/contact/. În acest caz, prelucrăm informațiile dvs. în baza legii.

Contact direct cu privire la oferte speciale și alt tip de conținut via e-mail

În baza consimțământului dvs., vă vom notifica cu privire la produsele, serviciile, reducerile și conținutul nostru via e-mail.

Puteți solicita în orice moment întreruperea acestor comunicări și a prelucrării datelor cu caracter personal prin retragerea consimțământului.

Vă puteți retrage consimțământul în orice moment prin intermediul persoanelor de contact enumerate pe https://youthier.com/contact/.

Contact direct cu privire la ofertele speciale și alte tipuri de conținut prin intermediul apelurilor telefonice și al corespondenței periodice

În baza consimțământului clientului, informăm periodic clienții despre produsele, serviciile, reducerile și conținutul nostru prin telefon și prin poștă.

Puteți solicita în orice moment întreruperea acestor comunicări și a prelucrării datelor cu caracter personal prin retragerea consimțământului.

Vă puteți retrage consimțământul în orice moment prin intermediul persoanelor de contact enumerate pe https://youthier.com/contact/.

Prelucrarea statistică generală a datelor despre cumpărători și comenzile acestora și despre potențialii cumpărători (contacte) în scopul analizei interne a vânzărilor, a achizițiilor repetate, a comportamentului agregat al cumpărătorilor, a publicității și a optimizării afacerii.

În cadrul companiei Youthier S.R.L. efectuăm o prelucrare statistică generală a datelor despre cumpărători și comenzile acestora, precum și a datelor despre potențialii cumpărători (contacte). Pe baza acestei prelucrări, efectuăm analize interne ale vânzărilor, achizițiilor repetate și ale comportamentului agregat al cumpărătorilor și monitorizăm și optimizăm eficiența afacerii noastre și ne optimizăm publicitatea, de ex:

 • monitorizarea vânzărilor prin intermediul canalelor noastre de vânzare (internet, magazine, call center),
 • monitorizarea numărului de cumpărători care fac achiziții repetate, a intervalului de timp între achiziții și a valorii achizițiilor,
 • monitorizarea datelor statistice generale privind vânzările, cum ar fi valoarea medie a coșului de cumpărături, numărul de produse pe comandă și altele similare,
 • monitorizarea răspunsurilor la e-mailuri, SMS-uri, apeluri telefonice și diverse mesaje publicitare (TV, radio și publicitate online) pentru a optimiza publicitatea (decizii privind ce, unde, cui și cum facem publicitate).
 •  

Acest tip de monitorizare statistică ne permite să ne optimizăm activitatea și publicitatea în general și ne permite să oferim produse și servicii accesibile utilizatorilor. Această prelucrare a datelor cu caracter personal se bazează pe interesul legitim al companiei de a oferi servicii și produse de calitate utilizatorilor.

Accesul la achizițiile dvs. anterioare și la alte date de către consultanții centrului de apeluri și ai magazinelor Youthier cu scopul de a vă oferi servicii și oferte mai bune

Atunci când efectuați un apel către centrul nostru de apeluri (sau atunci când vă adresăm un apel de ieșire) sau când vizitați magazinul nostru (numai atunci când vă identificați în mod independent), consultanții noștri vor avea acces la datele dvs. personale stocate și la istoricul achizițiilor, pe baza cărora vor putea să vă ofere servicii mai bune și oferte mai relevante.

Această prelucrare a datelor se bazează pe un interes legitim al companiei. Dacă nu doriți ca aceste date să fie colectate, puteți opri acest tip de prelucrare a datelor în orice moment, trimițându-ne o cerere scrisă la adresa noastră de e-mail hello@youthier.com sau completând următorul formular https://youthier.com/contact/.

Prelucrarea datelor privind comenzile la distanță nerevendicate în scopul prevenirii fraudei

În cadrul companiei Youthier S.R.L., prelucrăm date despre comenzile ramburs trimise și nerevendicate pe baza interesului nostru legitim. Prin aceasta prelucrare, determinăm dacă și care cumpărători comandă produse cu plata la livrare în mod disproporționat fără să revendice aceste produse, lucru care ne cauzează prejudicii comerciale, pe care dorim să le prevenim.

Atunci când identificăm astfel de cumpărători, dezactivăm opțiunea de plată la livrare pentru aceștia, ei putând însă să comande în continuare produse cu plata imediată în avans prin carduri de plată sau PayPal.

Comunicarea automată prin e-mail cu utilizatorul în funcție de începerea de către acesta a procesului de cumpărare online.

În cadrul companiei Youthier S.R.L., în baza interesului legal al companiei, trimitem ocazional e-mailuri potențialilor cumpărători care au produse în coșul de cumpărături fără să fi finalizat achiziția, cu scopul de a le reaminti să finalizeze achiziția sau de a le oferi ajutor sau informații cu privire la acest lucru.

Se poate opri acest tip de prelucrare a datelor în orice moment, fie trimițând o cerere scrisă la adresa de e-mail hello@youthier.com, fie completând următorul formular https://youthier.com/contact/.

Comunicare personalizată de bază (prin e-mail, apeluri telefonice, poștă, notificări din browser, informații pe site-uri web, rețele sociale), cu reduceri, comenzi și conținut.

În cadrul comunicării personalizate de bază (prin e-mail, SMS, apeluri telefonice, poștă, informații pe site-uri web, rețele sociale) încercăm să prezentăm oferte relevante, reduceri și alte tipuri de conținut care ar putea fi de interes pentru dumneavoastră, pe baza interacțiunilor dumneavoastră anterioare cu noi.

Pentru aceasta, folosim următoarele date despre dvs:

 • date demografice (sex, vârstă)
 • istoricul achizițiilor (produse achiziționate, numărul de achiziții),

prelucrarea simplă a comportamentului dumneavoastră pe site-urile Youthier (vizualizarea unor produse individuale sau a conținutului care poate declanșa trimiterea de mesaje personalizate), fără a utiliza aceste date pentru crearea de profiluri de utilizator

În timpul acestui proces nu folosim niciun tip de profilare automată sau semiautomată, ci doar colectăm seturi de utilizatori potriviți pentru mesaje individuale. Nu ne concentrăm niciodată asupra datelor individuale ale utilizatorilor, ci doar efectuăm procesarea de tip agregat a grupurilor mari.

Mesajele pe care le primiți de la noi depind de aceste date.

Se poate opri acest tip de prelucrare a datelor în orice moment, fie trimițând o cerere scrisă la adresa de e-mail hello@youthier.com, fie completând următorul formular https://youthier.com/contact/.

Utilizarea instrumentului de publicitate Facebook Custom Audiences

La Youthier S.R.L., folosim serviciul Facebook Custom Audiences. Folosim acest serviciu pe baza acordului dobândit de la utilizator pentru a comunica prin oferte și conținut personalizat pe baza profilului utilizatorului.

Serviciul funcționează în felul următor:

 1. Încărcăm pe Facebook adresa de e-mail pe care am obținut-o de la dvs. prin achiziția dvs. sau pe care ne-ați furnizat-o în mod voluntar.
 2. Facebook efectuează o comparație între adresa dvs. de e-mail și baza sa de date de utilizatori și stabilește dacă sunteți utilizator Facebook.
 3. În cazul în care nu sunteți utilizator Facebook, atunci nu se face nimic mai departe cu adresa dvs. de e-mail și Facebook nu desfășoară nicio activitate cu aceasta.
 4. Dacă sunteți utilizator Facebook, Facebook vă va adăuga la o listă nou creată de audiențe personalizate care ne va permite nouă, și numai nouă, să arătăm acestui grup de utilizatori reclame personalizate pe Facebook.
 5. Pe această bază, vă putem afișa reclame mai bine direcționate și personalizate pentru dumneavoastră, precum și reduceri suplimentare.

Acest tip de prelucrare a datelor poate fi oprit în orice moment fie prin trimiterea unei cereri scrise la adresa noastră de e-mail hello@youthier.com, fie prin completarea următorului formular https://youthier.com/contact/.

Utilizarea unui cont online și accesul la informațiile RGPDPrelucrăm datele dvs. personale pentru a vă oferi acces la contul dvs. de utilizator, ceea ce vă permite să vă accesați informațiile personale și să reglementați consimțământul acordat. De asemenea, puteți accesa informațiile privind comenzile anterioare. Prelucrăm informațiile cu caracter personal pe baza interesului legitim.
Comunicarea de oferte și conținut personalizat pe baza profilului dvs. de utilizator

Pe baza consimțământului, furnizorul poate personaliza comunicarea care se realizează prin diferite canale de comunicare (e-mail, apeluri telefonice, poștă, notificări din browser, informații de pe site-ul web, rețele sociale).

Dorim să vă prezentăm cele mai bune oferte posibile și conținuturi adaptate nevoilor dumneavoastră, motiv pentru care folosim profilul dumneavoastră ca bază pentru o comunicare personalizată.

În acest scop, este posibil să folosim următoarele informații:

 • Date demografice (sex, data nașterii, vârstă, adresă)
 • Istoricul achizițiilor (produse, ora la care s-a făcut  achiziția, numărul de achiziții)
 • Răspunsuri în chestionarele de pe site-urile Youthier
 • Comportamentul pe site-urile Youthier (vizualizări de produse sau conținut, adăugarea de produse în coșul de cumpărături, tranzacții online)
 • Răspunsurile dvs. la mesajele pe care vi le trimitem (deschiderea mesajelor, click pe linkuri, cumpărături)

Pe baza acestui profil de utilizator, acesta poate afecta conținutul și ofertele pe care le primiți de la noi:

 • Prezentarea de produse și conținut (detoxifiere, pierdere în greutate, alimentație sănătoasă) care vă vor interesa la maximum
 • Ce oferte primiți (clienții Youthier cu mai multe achiziții sau achiziții mai frecvente pot beneficia de oferte mai bune)
 • Cât de des vă trimitem mesaje și prin ce canale

Dacă doriți să vă revocați consimțământul în orice moment, puteți înceta oricând prelucrarea datelor prin intermediul linkului de dezabonare din căsuța dvs. de e-mail, prin trimiterea unei cereri scrise la hello@youthier.com sau prin utilizarea următorului formular https://youthier.com/contact/.

Dacă doriți să aveți acces la e-mailuri nepersonalizate, vă puteți abona la informarea nepersonalizată aici https://youthier.com/contact/.

Revendicări juridice, protecția drepturilor și soluționarea litigiilorColectarea datelor pentru motivul declarat are loc în conformitate cu legea.
Obligații legaleColectăm informațiile dumneavoastră pentru a ne îndeplini obligațiile legale, de exemplu, pentru a salva facturile în scopuri fiscale. Prelucrăm datele dvs. numai în măsura în care este necesar pentru a respecta legislația.

Stocarea datelor cu caracter personal

Furnizorul va stoca datele dumneavoastră cu caracter personal numai pentru perioada necesară pentru realizarea scopului pentru care datele cu caracter personal au fost colectate și prelucrate.

Furnizorul stochează datele cu caracter personal care sunt prelucrate în baza unui temei juridic pentru perioada de timp definită de lege.

Furnizorul stochează datele cu caracter personal care sunt prelucrate pe baza unui contract cu persoana fizică pe durata contractului și timp de 5 ani după expirarea acestuia, cu excepția cazului în care a existat un litigiu cu privire la contractul dintre utilizator și furnizor. În acest caz, furnizorul stochează datele timp de 5 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii sau a soluției judecătorești sau a arbitrării sau, dacă nu a existat un litigiu judiciar, 5 ani de la data soluționării pe cale amiabilă.

Furnizorul stochează datele care sunt prelucrate în baza consimțământului personal, până la revocarea acestui consimțământ din partea utilizatorului. Furnizorul șterge aceste date înainte de retragerea consimțământului numai atunci când scopul stocării datelor s-a îndeplinit.

După încheierea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, furnizorul șterge efectiv și permanent datele cu caracter personal sau le anonimizează, astfel încât acestea să nu poată fi corelate cu indivizii de la care au fost preluate.

În tabelul de mai jos este prezentată o prezentare detaliată a termenelor limită pentru stocarea datelor:

Scopul prelucrării datelor
Perioada de timp în care sunt stocate datele
Comunicarea referitoare la servicii sau răspunsuri la solicitări6 luni de la sfârșitul comunicării
Încheierea și îndeplinirea obligațiilor care decurg din încheierea unui contract5 ani de la încheierea contractului
Notificarea directă a clienților cu privire la oferte speciale, reduceri și alte tipuri de conținut, prin e-mail sau SMS.Până la revocare
Notificarea directă a clienților cu privire la oferte speciale, reduceri și alte conținuturi prin telefon sau poștă.Până la revocare
Accesul la comenzile anterioare și la alte informații ale consultanților de asistență a clienților pentru a oferi un serviciu mai bun.Până la revocare
Prelucrarea datelor privind coletele nelivrate în scopul prevenirii fraudei5 ani de la data începerea prelucrării
Comunicarea automată prin e-mail cu utilizatorul la momentul începerii procesului de cumpărare onlinePână la revocare
Comunicare personalizată de bază (e-mail, SMS, apeluri telefonice, poștă, notificări din browser, informații de pe site, rețele sociale) cu oferte și conținuturi personalizate.Până la revocare
Instrumentul de publicitate Facebook Custom AudiencesPână la revocare
Utilizarea unui cont onlinePână la revocare
Accesul la informații specifice pe site-ul webPână la revocare
Reviste electronice personalizatePână la revocare
Comunicarea pe piață cu ajutorul profilurilor utilizatorilorPână la revocare

Prelucrarea contractuală a datelor cu caracter personal

Furnizorul poate delega anumite sarcini legate de prelucrarea datelor cu caracter personal către terți (împuterniciți prin contract). Acești împuterniciți pot prelucra date confidențiale exclusiv în numele furnizorului, în limitele mandatului acestuia (în baza unui contract scris sau al altui act juridic) și în conformitate cu scopurile definite în prezenta politică de confidențialitate.

Terții împuterniciți contractual cărora operatorul le transmite date cu caracter personal sunt:

 • un serviciu de contabilitate, firme de avocatură și alți furnizori de consultanță juridică;
 • furnizori de prelucrare și analiză a datelor;
 • întreținerea sistemelor IT,
 • servicii de marketing prin e-mail (de exemplu, MailChimp);
 • furnizori de sisteme de plată (de exemplu, Ayden, PayPal, PayU, Klarna, Sofort, Multibanco, dotPay și alții);
 • furnizori de sisteme de gestionare a relațiilor cu clienții (de exemplu, Microsoft);
 • furnizori de soluții de publicitate online (de exemplu, Google, Facebook).

Furnizorul nu va transmite informațiile dvs. personale unor terțe părți neautorizate.

Împuterniciți contractual pot prelucra datele cu caracter personal numai în cadrul instrucțiunilor operatorului și nu le vor utiliza pentru a urmări interese proprii.

Operatorul și destinatarii datelor cu caracter personal nu transmit date cu caracter personal către țări terțe (în afara țărilor membre ale Spațiului Economic European – membri ai UE și Islanda, Norvegia și Liechtenstein) sau către organizații internaționale, cu excepția SUA – toți Împuterniciți contractuali din SUA fac parte din programul Privacy Shield.

Libertatea de alegere

Aveți controlul asupra tuturor informațiilor pe care le furnizați despre dumneavoastră. Dacă decideți că nu doriți să vă partajați datele, este posibil să nu vă putem oferi anumite servicii.

Persoanele care doresc să se dezaboneze de la buletinul informativ electronic (newsletter), vă rugăm să ne anunțați prin intermediul adresei noastre de e-mail hello@youthier.com. În cazul în care există modificări ale datelor dumneavoastră personale (cod poștal, adresă de e-mail, adresă fizică, număr de telefon), vă rugăm să ne notificați prin intermediul adresei noastre de e-mail hello@youthier.com.

Informații înregistrate automat (informații fără caracter personal)

Ori de câte ori vizitați site-ul nostru web, informațiile generale, nepersonale (utilizatorii browserului, numărul de vizite, durata medie a vizitei, paginile vizitate) sunt înregistrate automat (nu ca parte a înregistrării). Aceste informații sunt utilizate pentru a măsura atractivitatea site-ului nostru web și pentru a îmbunătăți conținutul și ușurința de utilizare. Informațiile dumneavoastră nu fac obiectul unei examinări ulterioare și nu sunt dezvăluite unei terțe părți.

Cookie-uri

Cookie-urile sunt mici bucăți de date care sunt stocate temporar pe hard disk-ul dvs. și care permit site-ului nostru să vă recunoască computerul la următoarea vizită pe site. Furnizorul utilizează cookie-urile doar pentru a colecta informații privind utilizarea site-ului web și pentru a optimiza activitățile de publicitate online. Cookie-urile publicitare monitorizează utilizarea de către individ a site-ului web al furnizorului, cu excepția cazului în care individul nu este de acord cu utilizarea cookie-urilor de pe site. Puteți citi mai multe despre cookie-uri și despre modul în care sunt utilizate aici.

Securitate

Furnizorul se angajează ferm să asigure securitatea datelor cu caracter personal. Datele dumneavoastră sunt protejate în permanență împotriva pierderii, distrugerii, falsificării, manipulării, a accesului neautorizat sau a divulgării neautorizate.

Pentru a proteja datele cu caracter personal, luăm măsuri organizatorice și tehnice, cum ar fi:

 • Educația angajaților
 • Supravegherea angajaților și revizuirea individuală periodice a angajaților 
 • Selectarea atentă și supravegherea atentă a colaboratorilor contractați
 • Păstrarea unei copii de rezervă a datelor stocate electronic
 • Întreținerea și actualizarea regulată a echipamentelor tehnice
 • Adoptarea unor politici și instrucțiuni interne adecvate pentru protecția datelor cu caracter personal

Consimțământul unui minor în legătură cu serviciile societății informaționale

Minorii cu vârsta sub 16 ani nu ar trebui să transmită date cu caracter personal către site-uri web fără permisiunea (consimțământul sau aprobarea) unui părinte sau a unui tutore legal. Furnizorul nu va colecta niciodată, cu bună știință, date cu caracter personal de la minori (sub 16 ani), nu le va utiliza și nici dezvălui unei terțe părți neautorizate fără permisiunea părintelui sau a tutorelui legal al acestora.

Cele menționate mai sus nu afectează dreptul general al contractelor din statele membre, cum ar fi reglementările privind valabilitatea, întocmirea sau efectele contractului în ceea ce privește minorii.

Ținând cont de tehnologia disponibilă, furnizorul va depune eforturile pertinente pentru a verifica dacă un părinte sau un tutore legal și-a dat consimțământul.

Drepturile persoanei fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor

Dacă aveți întrebări cu privire la politica noastră de confidențialitate sau la prelucrarea în ceea ce privește datele dvs. personale, ne puteți contacta. Scrieți-ne la adresa hello@youthier.com. În baza solicitării dumneavoastră, vă vom notifica cu privire la informațiile solicitate sau vom îndeplini cererea dumneavoastră (în conformitate cu legislația aplicabilă).

În calitate de persoană fizică, aveți următoarele drepturi în ceea ce privește o prelucrare corectă și transparentă a datelor, în baza reglementărilor:

Dreptul de a vă retrage consimțământul: dacă, în calitate de persoană fizică, v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (pentru unul sau mai multe scopuri), aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor bazate pe consimțământul anterior retragerii acestuia. Consimțământul poate fi retras prin intermediul unei declarații scrise care este trimisă furnizorului la una dintre persoanele de contact de pe site-ul web al furnizorului https://youthier.com/contact/.

Retragerea consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal nu are consecințe negative sau sancțiuni pentru persoana în cauză. Cu toate acestea, este posibil ca operatorul să nu poată oferi unul sau mai multe dintre serviciile sale după retragerea consimțământului, în cazul în care aceste servicii nu pot fi efectuate fără date cu caracter personal (de exemplu, clubul de beneficii sau comunicarea personalizată).

Dreptul de acces la datele cu caracter personal: în calitate de persoană fizică, aveți dreptul de a obține din partea furnizorului (persoana împuternicită să prelucreze datele cu caracter personal) o confirmare cu privire la faptul că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu sunt prelucrate și, dacă este cazul, accesul la datele cu caracter personal și la următoarele informații: scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal în cauză, utilizatorii acestora, perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau criteriile utilizate pentru a determina această perioadă, dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal sau de a se opune prelucrării acestora, dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, sursa datelor, în cazul în care datele nu au fost colectate de la dumneavoastră, existența unui proces decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri și informații relevante despre logica implicată, precum și semnificația și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru dumneavoastră, în conformitate cu articolul 15 din RGPD.

Dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal: în calitate de persoană fizică, aveți dreptul de a obține de la furnizor, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc. Având în vedere scopurile prelucrării, aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare;

Dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal (“dreptul de a fi uitat”): aveți dreptul de a obține de la furnizor, fără întârzieri nejustificate, ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal atunci când există unul dintre motivele de mai jos:

(a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost inițial colectate sau prelucrate,

(b) v-ați retras consimțământul și nu există un temei juridic pentru prelucrarea începând cu acel moment,

(c) v-ați opus prelucrării datelor dvs. cu caracter personal și nu există motive legitime sau imperative pentru prelucrare,

(d) datele dumneavoastră cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal,

(e) ) datele cu caracter personal trebuie să fie șterse pentru respectarea unei obligații legale impusă de dreptul Uniunii Europene sau al unui stat membru la care este supus furnizorul,

(f)datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferta unei societăți informaționale.

În calitate de persoană fizică, în anumite circumstanțe, așa cum sunt definite la articolul 17 alineatul (3), nu aveți dreptul la ștergerea datelor;

Dreptul la restricționarea prelucrării: în calitate de persoană fizică, aveți dreptul de a obține din partea furnizorului restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică una dintre următoarele:

(a) contestați exactitatea datelor cu caracter personal pentru o perioadă anume care să îi permită furnizorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal,

(b) prelucrarea este ilegală, vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal și solicitați în schimb restricționarea utilizării acestora,

(c) furnizorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar acestea sunt solicitate de dvs. pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor revendicări legale,

(d)v-ați opus prelucrării până când se verifică dacă motivele legitime ale furnizorului prevalează asupra celor ale dumneavoastră;

Dreptul la portabilitatea datelor: aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc, pe care le-ați furnizat furnizorului, într-un format structurat, uzual și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date unui alt operator, fără ca furnizorul căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal să vă împiedice, în cazul în care:

(a) prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract; și

(b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automatizate.

Exercitând dreptul dumneavoastră la portabilitatea datelor, aveți dreptul ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie transmise în mod direct de la un operator (furnizor) la altul, atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;

Dreptul de a se opune prelucrării datelor: în calitate de persoană fizică, aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația dvs. particulară, în orice moment, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal care este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau în exercitarea autorității publice cu care este învestit furnizorul [articolul 6 alineatul (1) litera (e) din RGPD], prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de furnizor sau de o terță parte [articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD], inclusiv crearea de profiluri pe baza datelor; furnizorul nu va mai prelucra datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care furnizorul demonstrează că există motive legitime și imperioase pentru prelucrare, care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs. sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale.

În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în astfel de scopuri de marketing, care include crearea de profiluri în măsura în care acest lucru este legat de un astfel de marketing direct; în cazul în care vă opuneți prelucrării în scopuri de marketing direct, datele cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate în astfel de scopuri.

În cazul în care datele sunt prelucrate în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice, aveți dreptul, din motive legate de situația dvs. particulară, să vă opuneți prelucrării datelor dvs., cu excepția cazului în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea unei sarcini efectuate în interes public;

Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere: fără a aduce atingere oricărei alte căi de atac administrative sau judiciare, aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere,mai precis în statul membru în care aveți reședința, locul de muncă sau locul presupusei încălcări a legii, în cazul în care considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal încalcă reglementările privind protecția datelor.

Fără a aduce atingere oricărei alte căi de atac administrative sau extrajudiciare, aveți dreptul la o cale de atac judiciară efectivă împotriva unei decizii obligatorii din punct de vedere juridic a unei autorități de supraveghere care vă privește, precum și în cazul în care autoritatea de supraveghere competentă nu soluționează o plângere sau nu vă informează în termen de trei luni cu privire la evoluția sau la rezultatul plângerii depuse. Procedurile împotriva unei autorități de supraveghere se depun în fața instanțelor din statul membru în care este stabilită autoritatea de supraveghere.

Persoana fizică poate adresa toate cererile sale privind datele cu caracter personal în scris furnizorului, prin intermediul uneia dintre persoanele de contact de pe site-ul https://youthier.com/contact/.

Pentru a asigura o identificare fiabilă în cazul în care un utilizator își exercită drepturile cu privire la datele cu caracter personal, furnizorul poate solicita date suplimentare de la utilizator și nu va refuza să dea curs cererii persoanei în cauză, cu excepția cazului în care furnizorul demonstrează că nu este în măsură să identifice utilizatorul.

Furnizorul trebuie, la cererea utilizatorului de a-și exercita drepturile în ceea ce privește prelucrarea datelor, să furnizeze informații fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în termen de o lună de la primirea cererii.

Notificarea autorității de supraveghere cu privire la încălcarea datelor cu caracter personal

În cazul unei încălcări a legii cu privire la datele cu caracter personal, furnizorul este obligat să notifice autoritatea de supraveghere fără întârzieri nejustificate, cu excepția cazului în care furnizorul poate demonstra că este puțin probabil ca încălcarea datelor să conducă la un risc pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice. În cazul în care există o suspiciune de infracțiune penală, furnizorul este obligat să notifice poliția și/sau procurorul.

În cazul unei încălcări a legii cu privire la datele cu caracter personal,care este probabil să conducă la un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, furnizorul este obligat să notifice persoana în cauză imediat sau, dacă acest lucru nu este posibil, fără întârzieri nejustificate. Este indicat ca notificarea să fie redactată într-un limbaj clar și inteligibil.

Acces la rețelele de socializare

Prin intermediul site-ului nostru, puteți accesa următoarele pagini web, pe care furnizorul le utilizează în activitatea sa:

 • Facebook
 • Instagram
 • Youtube

Fiecare dintre aceste rețele de socializare, atunci când își furnizează serviciile către utilizator, acționează în conformitate cu termenii de utilizare și politicile de confidențialitate proprii. Youthier nu își asumă nicio responsabilitate în ceea ce privește utilizarea rețelelor sociale pe care utilizatorul le poate accesa pornind de la site-ul său web. Întrebările și reclamațiile trebuie adresate rețelelor sociale respective.

Politicile de confidențialitate sunt disponibile la link-urile de mai jos:

Publicarea modificărilor

Toate modificările aduse politicii noastre de confidențialitate vor fi publicate pe acest site web.

Actualizat: 14.02.2020